Geografija-6-atmosfera

Atmofera je smjesa gasova koja se sastoji iz

Correct! Wrong!

Zašto je ozon bitan za Zemlju?

Correct! Wrong!

U kojoj sferi se javlja polarna svjetlost?

Correct! Wrong!

Šta je predstavljeno na slici?

1
Correct! Wrong!

Temperatura vazduha se mjeri pomoću?

Correct! Wrong!

Koliko iznosi nomalan vazdušni pritisak?

Correct! Wrong!

Vrijednost vazdušnog pritisaka se mjeri pomoću?

Correct! Wrong!

Kojoj grupi vjetrova pripadaju monsuni?

Correct! Wrong!

Oblačnost se javlja zbog?

Correct! Wrong!

Sta je prikazano na slici?

1
Correct! Wrong!

Visoke padavine su?

Correct! Wrong!

Vrijeme je?

Correct! Wrong!

Koja vrsta oblaka je predstavljena na slici?

1
Correct! Wrong!

Najvece trajanje sunčevog sjaja na Zemlji je?

Correct! Wrong!

Sinoptička meteorologja se bavi proučavanjem?

Correct! Wrong!

Temperatura vazduha,vlažnost vazduha i oblačnost su?

Correct! Wrong!

Odlike ekvatorijalne klime su?

Correct! Wrong!

Alpska klima se javlja:

Correct! Wrong!

Smog predstavlja?

Correct! Wrong!

Kišomjer služi za?

Correct! Wrong!

Geografija-6-atmosfera
Odlično - pravi si geograf
Vrlo dobar, potrebno još učenja
Dobro je
Više učiti
Ops, neko nije učio

Komentariši