Geografija-6-Svjetski-okeani

Količina vode koja ispari za godinu dana...

1
Correct! Wrong!

Svjetski okean čine?

Correct! Wrong!

Salinitet svjetskog okeana iznosi?

Correct! Wrong!

Koliko okeana postoji na zemlji?

Correct! Wrong!

Sredozemnom moru pripada?

Correct! Wrong!

Moreuz je?

1
Correct! Wrong!

Kanali su?

Correct! Wrong!

Fjordovi su?

Correct! Wrong!

Najveće ostrvo na svijetu je?

Correct! Wrong!

Arhipelag je?

Correct! Wrong!

Najveći talasi nastaju zbog?

1
Correct! Wrong!

Golfska struja nastaje u?

1
Correct! Wrong!

Plima i oseka se smjenjuju svakih?

1
Correct! Wrong!

Najveća razlika između plime i oseke iznosi?

Correct! Wrong!

Desalinizacija je?

Correct! Wrong!

Geografija-6-Svjetski-okeani
Ops, neko nije učio
Još više učiti
Dobro je
Vrlodobar, još samo malo učenja
Odlično - pravi si geograf