Geografija-7-Evropa-karta

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Geografija-7-Evropa-karta
Odlično, pravi si geograf
Vrlo dobar, potrebno još učenja
dobro je
više učiti
Ops, neko nije učio