Geografija-7-Evropa-srednja

Koliko Srednja Evropa ima država?

Correct! Wrong!

Primorske države Srednje Evrope su:

Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koji glavni gradovi država se nalaze na rijeci Dunav?

Correct! Wrong!

Najveću gustinu naseljenosti u Srednjoj Evropi imaju?

Correct! Wrong!

Banja Karlove Vari se nalazi u?

Correct! Wrong!

Ovo je zastava koje države?

1
Correct! Wrong!

Jezero Balaton je ostatak Panonskog mora i nalazi se u?

Correct! Wrong!

Glavni grad Slovačke je?

Correct! Wrong!

Najkvalitetniji proizvodi iz Češke u Evropi su?

Correct! Wrong!

Novčana jedinica u Poljskoj je?

Correct! Wrong!

Šta je prikazano na slici?

1
Correct! Wrong!

Aušvic je drugi naziv za grad?

Correct! Wrong!

Kicbil je poznato skijalište u?

Correct! Wrong!

Sjedište Crvenog krsta je u?

Correct! Wrong!

Po površini teritorije u Srednjoj Evropi, Njemačka zauzima?

Correct! Wrong!

Naveću gustinu naseljenosti od zemalja Srednje Evrope ima?

Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na karti?

1
Correct! Wrong!

Koja je regija u Njemačkoj najnaseljenija?

Correct! Wrong!

Glavni grad Njemačke je?

Correct! Wrong!

Geografija-7-Evropa-srednja
Odlično, pravi si geograf
Vrlo dobar, potrebno još učenja
Dobro je
Više učiti
Ops, neko nije učio

Komentariši