Geografija-8-svijet-mape

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Koja država je prikazana na slici?

1
Correct! Wrong!

Geografija-8-svijet-mape
Odlično, pravi si geograf
Vrlo dobar, potrebno još učenja
Dobro je
više učiti
Ops, neko nije učio